Zasady ataku w futbolu amerykańskim NFL

OFFENSE – jest to drużyna atakująca, czyli ta, która jest w posiadaniu piłki. Ich zadaniem jest oczywiście zdobycie punktów.

QUARTERBACK (QB)

Numery na koszulkach: 1-19

Jest to zdecydowanie najważniejszy zawodnik drużyny. Gdy przebywa na boisku jest prawdziwym liderem, który kieruje drużyną i bierze odpowiedzialność za jej wyniki. Najprościej rzecz ujmując jego zadaniem jest rozegranie piłki. Czyli po otrzymaniu jej od zawodnika stojącego przed nim (center) albo przekazuje ją do zawodnika stojącego za nim (running back), lub podaje do skrzydłowego (receiver) lub zawodnika typu tight end. Może się także zdecydować na samodzielny bieg z piłki.

Jak widać to od quarterback zależy jak będzie rozegrana akcja. Przed rozpoczęciem zagrywki wszyscy zawodnicy zbierają się w kręgu (dzięki czemu lepiej siebie słyszą, ang. huddle), gdzie rozgrywający przekazuje pozostałym graczom rodzaj zagrywki, jaki będzie wykonany w najbliższej akcji. Dzięki temu każdy zawodnik wie dokładnie jak ma się ustawić, czy jak zagrać. Gdy wszyscy zawodnicy są już ustawieni wtedy rozgrywający rozpoczyna swoiste ‚odliczanie’. Głośno wykrzykuje coś w stylu ‚Down, Set, Hut’ lub po prostu wykrzykuje pojedyncze słowa (mogą to być np. liczby), i na wybrany znak (ustalony z pozostałymi zawodnikami w huddle) piłka jest podawana przez centra do rozgrywającego (tzw. snap). Dzięki temu drużyna atakująca zyskuje kilka setnych sekundy przewagi nad zawodnikami drużyny broniącej. Jeszcze przed wysnapowaniem piłki rozgrywający może szybko zmienić rodzaj zagrywki, wtedy głośno krzyczy do innych zawodników przekazując rodzaj zagrywki (tzw. audible). Quarterback decyduje się na takie zagranie, gdy zauważy, że drużyna broniąca rozpracowała jego zagrywkę, a wybrana akcja nie ma szans powodzenia.

Jak już wspominałem, po wysnapowaniu piłki rozgrywający ma trzy możliwości dalszego rozegrania. Może przekazać piłkę zawodnikowi typu running back, który spróbuje wyminąć lub po prostu wbić się w blok obronny drużyny przeciwnej. Quarterback może także zdecydować się na podanie do zawodnika znajdującego się z przodu (tzw. passing play). Trzecią możliwością jest samodzielny bieg z piłką, na takie zagranie rozgrywający decyduje się, gdy do zdobycia pozostało kilka cali. W takim wypadku najczęściej natychmiast po otrzymaniu piłki rzuca się przed siebie, aby tylko przekroczyć wyznaczoną linię.

Oprócz rozegrania akcji, quarterback musi także uważać na to, aby żaden zawodnik drużyny przeciwnej go nie zablokował. Jeżeli rozgrywający zostanie zatrzymany przed linią LOS wtedy mamy do czynienia z zagraniem zwanym sack. Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna dla drużyny atakującej, gdyż oprócz nie wykorzystania jednej z prób (down) to jeszcze drużyna zamiast zyskać, traci yardy, ponieważ gra jest wznawiana z miejsca, w którym quarterback został zablokowany, czyli kilka yardów za linią LOS. Dlatego tak ważną rolę pełnią zawodnicy z offensive line (center i po dwóch guards i tackles), którzy muszą zatrzymać zawodników z drużyny broniącej. Jeżeli powstanie wyrwa w murze, wtedy uniknąć katastrofy jest bardzo trudno.

W ostatnich latach w NFL quarterbacks (jako jedyni zawodnicy w drużynie) mają zamontowaną w kasku słuchawkę, dzięki której trener może przekazać rozgrywającemu rodzaj zagrywki, jaka ma być wykonana. W 2003 roku jedynym zawodnikiem, który nie korzystał ze słuchawki był Peyton Manning z zespołu Indianapolis Colts.

RUNNING BACK (RB)

Numery na koszulkach: 20-49

Zawodnik typu running back ustawiony jest za rozgrywającym. Jego głównym zadaniem jest odebranie piłki od quarterback i bieg z nią przed siebie, przy jednoczesnym wymijaniu zawodników drużyny przeciwnej.

Running back po otrzymaniu piłki stara się znaleźć ‚korytarz’ w bloku obronnym przeciwników. Za stworzenie mu wolnej przestrzeni odpowiedzialni są zawodnicy z offensive line. Jednak często się zdarza, że w ustalonym, w zagrywce, miejscu nie ma przejścia, wtedy running back musi natychmiast zareagować i znaleźć inną drogę. Dlatego taki zawodnik musi mieć refleks i posiadać umiejętność przewidywania sytuacji.

Running back nie zdobywa jednorazowo wielu jardów. Najczęściej jest to 4-5 yardów. Ale jeśli uda mu się przedostać przez linię obronną drużyny przeciwne i zdobędzie kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt yardów, to wtedy taka akcja nagradzana jest owacją na stojąco. Niestety gra na tej pozycji wiąże się często z kontuzjami. Dzieję się tak, gdyż running back muszą wręcz wbijać się w blok defensywny, którego zawodnicy, są o wiele masywniejsi i silniejsi i za wszelką cenę będą chcieli go zatrzymać.

Dlatego jest to najbardziej widowiskowa pozycja na boisku.

W sytuacjach, gdy będzie podanie (passing play) runnig back w zależności od rodzaju zagrywki ma dwa różne zadania. Pierwsze to ochrona rozgrywającego. Druga to odebranie podania, czyli przejęcie roli dodatkowego skrzydłowego.

Dlatego nawet, jeśli od razu zawodnik ten nie otrzyma piłki, to zawodnicy drużyny broniącej i tak muszą mieć na oku tego zawodnika, gdyż wciąż jest on bardzo niebezpieczny.

Specyficznym zawodnikiem typu running back jest fullback(FB). Zawodnik ten jest trochę masywniejszy i silniejszy od zwyczajnego running back (zwanego także halfback – HB), gdyż najczęściej biegnie on przed halfbackiem i stara się zatrzymać pierwszego obrońcę, jakiego napotka. Ze względu na swoje warunki fizyczne fullback często, gdy do zdobycia jest mała odległość, to właśnie on otrzymuję piłkę od quarterback.

OFFENSIVE LINE

Numery na koszulkach: 60-79

W skład tej formacji wchodzi 5 zawodników ustawionych przy linii LOS. S± to center, dwóch guards i dwóch tackles. Gracze ci nie moga otrzymywać podań, dlatego ich głównym zadaniem jest ochrona quarterback, a także tworzenie korytarzy dla running backs.

CENTER (C)

Jak sama nazwa wskazuje zawodnik ten ustawiony jest w samym środku offensive line. To on rozpoczyna grę podając piłkę pomiędzy nogami do stojącego zanim rozgrywającego (tzw. snap). Natychmiast po przekazaniu piłki musi on zatrzymać napierającego zawodnika drużyny broniącej. Tak więc zawodnik taki powinien być silny i masywny.

GUARDS (G)

Dwóch zawodników, którzy ustawieni są po obu stronach centra. Ich rola jest taka sama jak centra. Muszą chronić rozgrywającego przed zawodnikami drużyny broniącej, a także starać się utworzyć korytarz dla running back.

TACKLES (T)

Kolejnych dwóch zawodników, którzy praktycznie zamykają formacje offensive line. Jeden ustawiony jest po lewej, zaś drugi po prawej stronie. Zadania są podobne do zadań, jakie wykonują center i guards. Przy czym zawodnicy ci muszą zwracać baczną uwagę na zawodników z drużyny broniącej, którzy są ustawieni na skrzydłach i chcą ominąć offensive linemen.

TIGHT END (TE)

Numery na koszulkach: 80-89

Można powiedzieć, że jest to połączenie zawodnika z formacji offensive line a także skrzydłowego, gdyż gracz ten może zarówno blokować zawodników drużyny broniącej jak i odbierać podania od quarterback.

Gracz ten ustawiony jest najczęściej obok tackle. W zależności od zagrania musi on zatrzymać atakującego obrońcę, albo pełnić rolę kolejnego skrzydłowego.

Ze względu na swoje warunki, zawodnikowi takiemu łatwiej uwolnić się od kryjącego go obrońcy, ale nie jest tak szybki jak typowy skrzydłowy, dlatego najczęściej otrzymuje on podania na odległość kilkunastu yardów od quarterback.

WIDE RECEIVERS (WR)

Numery na koszulkach: 80-89

Zadaniem skrzydłowych jest odebranie podania od rozgrywającego, a po złapaniu piłki jak najdalszy bieg z nią. Najczęściej skrzydłowy biegnie w wyznaczonym w zagrywce kierunku i w odpowiednim kierunku się odwraca lub wyciąga ręce i łapie piłkę. Tyle w teorii, w praktyce nie zawsze jest tak kolorowo. Otóż w złapaniu piłki przeszkadzają im zawodnicy, z formacji obronnej, przez co często się zdarza, że to właśnie podczas podania do wide receivers następuje tzw. interception, czyli przechwyt drużyny broniącej, co wiąże się ze zmianą ról na boisku (drużyna broniąca przechodzi w posiadanie piłki i to ona teraz atakuje). Ale jeśli skrzydłowemu uda się odebrać kilkudziesięcio-yardowe podanie, a do tego przebiegnie jeszcze trochę yardów, wtedy takie zagranie jest długo oklaskiwane przez publiczność.