Słownik futbolu amerykańskiego NFL

Na podstawie Wikipedii przygotowaliśmy słowniczek pojęć i terminów związanych z futbolem amerykańskim. Jeśli czegoś brakuje to zapraszamy do kontaktu.

0-9

n-m defense

formacja obronna z n-liczbą graczy z defensive line i m-liczbą graczy typu linebackers, np.:

4-3 – formacja obronna z 4 linemen i 3 linebackers. Istnieje kilka rodzajów tego ustawienia, a za ojca uznaje się trenera Joe Kuharich’a.

46 (‚Bear’) defense

formacja 4-3 (czterech linemen i trzech linebackers) z trzema graczami defensive backs (dwóch cornerbacks i jeden strong safety), tłoczących się przy linii line of scrimmage. Jeszcze jeden z safety ustawiony jest w głębi pola. Ustawienie to nazywane jest także ‚Bear’, gdyż zostało spopularyzowane przez trenera Buddy Ryan’a, który był wtedy szkoleniowcem Chicago Bears.

50 defense

jedna z popularniejszych formacji obronnych używanych w college, w której skład wchodzi 5 graczy defensive line i 2 linebackers.

—————————————-

A

audible

zagrywka ogłaszana przez rozgrywającego (quarterback), która jest ogłaszana w momencie gdy zawodnicy stoją już przy line of scrimmage i jest inna o tej, którą ustalono w huddle

 

automatic first down

pierwsza próba przyznawana jest drużynie atakującej za niektóre przewinienia formacji obronnej

 

—————————————-

B

back

pozycja na boisku tuż za offensive line, albo za graczami typu linebackers (defensywa)

 

blitz

manewr w obronie z jednym lub kilkoma linerbackers, którzy ustawieni są za linią LOS, a ich zadaniem podczas gry jest wtargnięcie w pole rywali, by np. zaatakować rozgrywającego

 

blocking (blokowanie)

ma miejsce wtedy, gdy zawodnik zastawia drogę rywalowi

 

bootleg

ofensywna zagrywka, polegająca na tym, że rozgrywający markuje przekazanie piłki do gracza typu running back, co wprowadza malutkie zamieszanie w szyku obronnym rywali. Po tej sztuczce piłka jest podawana, lub też przekazywana innemu graczowi.

 

the box

strefa po stronie drużyny broniącej (defensive) znajdująca się naprzeciwko graczy z offensive line i sięgająca około 5 jardów w głąb. Jeśli drużyna broniąca ustawia w tej strefie 8 graczy, to najprawdopodobniej oznacza to, że defensive back będą starali się powstrzymać rywali, którzy będą chcieli rozegrać zagrywkę biegową.

 

—————————————-

C

center

gracz formacji ofensywnej, który wznawia grę; więcej w dziale offence

 

centre

kanadyjski center

 

chains

10-jardwy łańcuch jest trzymany przez asystenta sędziego (tzw. chain crew), który sprawdza czy first down został osiągnięty.

 

check-off

patrz audible

 

chuck and duck

styl w grze ofensywnej polegający na minimalnej „obronie podania”, kiedy rozgrywający musi wyrzucić piłkę (chuck), a później uchylić się (duck), by uniknąć ataku defensive lineman.

 

clipping

nielegalny blok, w którym to poszkodowany jest atakowany z tyłu i łapany poniżej pasa. Kara za to przewinienie wynosi 15 jardów. Początkowo za clipping był uważany każdy atak z tyłu, jednak obecnie jest on ograniczony tylko to ataków poniżej pasa. Inne łapanie od tyłu jest karana 10-jardową karą.

 

coffin corner

naroża boiska, w którym rozgrywana jest akcja, zatem bez end zone

 

cornerback (CB)

gracz formacji obronnej, który ustawiony jest tuż przy line of scrimmage, naprzeciwko wide receiver; więcej na temat cornerbacks w dziale defense

 

cutback

szybka zmiana kierunku biegu, najczęściej wykonywana przez running back.

 

cut blocking

technika blokowania, wykonywana przez najczęściej przez offensive linemen, blok ten jest legalny nawet gdy zostanie wykonany poniżej pasa (jeśli atak następuje z przodu). Celem jest powalenie na ziemie rywali z defensywy, dzięki czemu powstanie szczelina, z której będzie mógł skorzystać running back. Technika ta jest bardzo kontrowersyjna, gdyż naraża graczy defensywy na groźne urazy nóg. Z tego typu zagrania jest sławny (a raczej niesławny) zespół Denver Broncos.

 

—————————————-

D

dead ball

piłka, która nie jest już w grze.

 

defensive back

najszybsi zawodnicy w formacji obronnej, a ich zadaniem jest krycie skrzydłowych; więcej w dziale defense

 

defensive end (DE)

zawodnicy należący do formacji defensive line; więcej w dziale defense

 

defensive tackle (DT)

zawodnicy, którzy ustawieni są w środku defensive line; więcej w dziale defense

 

defensive team

jest to drużyna broniąca, czyli ta, która nie jest w posiadaniu piłki. Jej zadaniem jest uniemożliwienie drużynie atakującej zdobycie punktów. Mogą przejść w posiadania piłki na trzy sposoby. Pierwsze to obrona czterech prób (tzw. downs), mogą złapać upuszczoną przez przeciwników piłkę (tzw. fumble), a także przechwycić podanie rozgrywającego (tzw. intereception).

 

dime back

dwóch dodatkowych, czyli łącznie z sześciu defensive back. Zagranie to nazywa się dime (dziesięciocentówka), gdyż ma taką samą wartość jak podwójny nickel (pięciocentówka).

 

double reverse

zagranie, w którym piłka zmienia swój kierunek dwukrotnie za linią LOS. Piłka jest przekazywana dwa lub trzy razy, i przy każdym przekazaniu zmieniany jest kierunek biegu. Takie zagranie jest jednak rzadko stosowane.

 

down

jedna z kilku prób, w których drużyna atakuj±ca musi pokonać odległość 10 jardów. First down jest pierwszą zagrywką, za to fourth down (czwarta próba) jest ostatnią możliwością zdobycia kolejnych jardów. W Kanadzie, w przeciwieństwie do USA, są tylko trzy próby.

 

draw play

zagranie w którym rozgrywający udaje, że rzuca piłkę, a tak naprawdę podaję do gracza typu running back, dzięki czemu wprowadza się zamieszanie w szykach obronnych rywali.

 

drive

następujące po sobie zagrywki ofensywne, które przynoszą zespołowi pokaźną ilość jardów i kilka z rzędu first down.

 

drive block

technika blokowania polegająca na osłanianiu gracza z piłką i tworzenia mu swoistego „korytarza”.

 

drop kick

zagranie, w którym piłka jest kopnięta po tym jak odbije się od ziemi.

 

—————————————-

E

eilgible receivers

zawodnicy, którzy mogą legalnie dotknąć piłki zagranej do przodu. Gracze nie upoważnieni do odbioru piłki to piątka zawodników z offensive line.

 

encroachment

nielegalne zagranie, polegające na przekroczeniu linii LOS i dotknięciu rywala jeszcze przez wysnapowaniem piłki (wznowieniem gry).

 

end zone

strefa boiska, w której zdobywa się przyłożenia (touchdown).

 

extra point

jeden punkt, przyznawany za celne kopnięcie piłki i jest wykonywany po każdym tocuhdown.

 

—————————————-

F

fair catch

punt returner może przed złapaniem piłki zasygnalizować sędziemu ręką tzw. fair catch (poprzez zamachanie ręką), dzięki czemu po złapaniu rezygnuje on z biegu, a gra jest wznawiana z miejsca w którym piłka została złapana. Zasada została wprowadzona po to, by uchronić zawodnika przed zmiażdżeniem przez rozpędzonych rywali.

 

fantasy football

gra (najczęściej internetowa), w której uczestnicy (zwani właścicielami) wybierają w swoistym drafcie zawodników z prawdziwych drużyn NFL do swojej drużyny. Punkty zdobyte przez graczy w rzeczywistym świecie są wliczane do wirtualnej gry.

 

field of play

strefa boiska pomiędzy goal lines (liniami końcowymi) i sideline (liniami bocznymi), a także przestrzeń wznosząca się pionowo w górę; więcej w dziale podstawy

 

field goal

jeden punkt, przyznawany za celne kopnięcie piłki i jest wykonywany po każdym tocuhdown; więcej w dziale podstawy

 

flanker

wide receiver, który jest ustawiony przy linii LOS, tuż obok innego wide receiera.

 

flat

strefa boiska od linii LOS sięgająca 10 jardów w głąb strefy boiska drużyny defensywnej i oddalona od linii bocznych (sidelines) o 15 jardów

 

flea-flicker

zagrania polegające na tym, że po wznowieniu, rozgrywający przekazuje piłkę zawodnikowi typu running back, który później zwraca piłkę rozgrywającemu. Po tym tricku piłka podawana jest do wide receiver, lub tight end.

 

forward pass

podanie piłki do przodu, przez jednego zawodnika do drugiego, które kończy się blisko goal line.

 

four-point stance

pozycja gracza przed wznowieniem, w której ma on cztery punkty podparcia. Zawodnik podpiera zarówno stopami jak i dłońmi.

 

free kick

po straconym safety, drużyna musi jeszcze raz oddać piłkę rywalom, odbywa się to za pomocą właśnie free kick.

 

free safety (FS)

gracz formacji defensywnej, który jest najbardziej oddalony od linii LOS, a jego priorytetowym zadaniem jest zatrzymanie zawodnika biegnącego na touchdown; więcej w dziale defense

 

fullback (FB)

zawodnik formacji ofensywnej, który jest trochę masywniejszy i silniejszy od zwyczajnego running back, gdyż najczęściej biegnie on przed running back i stara się zatrzymać pierwszego obrońcę, jakiego napotka; więcej w dziale offense

 

fumble

ma miejsce wtedy, gdy zawodnik będący w posiadaniu piłki niespodziewanie ją upuści; więcej w dziale podstawy

 

—————————————-

G

goal

powierzchnia w przestrzeni, zawarta pomiędzy dwoma słupkami bramki (oddalone są od siebie o 18 stóp i 6 cali), znajdująca się na wysokości 10 jardów i wznosząca się pionowo w górę.

 

goal area

nazwa end zone w kanadyjskiej odmianie futbolu.

 

goal line

linia określająca początek end zone.

 

gridiron (ruszt)

nazwa boiska futbolowego, która wzięła się od znaczników znajdujących się na boisku.

 

guard

jeden z dwóch graczy formacji ofensywnej, który ustawiony jest obok centra; więcej w dziale defense

 

—————————————-

H

Hail Mary

długie podanie w kierunku grupy graczy typu wide receivers, znajdujących się w pobliżu end zone, w nadziej na touchdown. Zagranie to używane jest najczęściej przed samym końcem spotkania. Nazwa pochodzi o katolickiej modlitwy.

 

halfback

gracz formacji ofensywnej, jest to najczęściej running back, którego zadaniem jest najczęściej bieg z piłką; więcej w dziale offense

 

halfback option play

zagranie, w którym to gracz typu running back (halfback) podaje piłkę.

 

hand-off

podanie do tyłu, nazywane także backward pass. Najczęściej jest to przekazanie piłki graczowi typu running back.

 

hash marks

małe znaczniki na boisku, które oddzielone są od siebie o odległość 1 jarda i określają one miejsce wznowienia gry.

 

H-back

jest to zawodnik, który funkcjonuje jako fullback, ale występuje także, jako tight end.

 

holder

zawodnik, który przytrzymuje piłkę podczas field goal.

 

holding

przewinienie polegające na trzymaniu rywalu zawodnika za strój lub ciało.

 

huddle

gracze zbierają się w kręgu, a rozgrywający przekazuje partnerom rodzaj zagrywki, jaki będzie wykonywany. Zagrywka może być zmienione poprzez tzw. audible (patrz wyżej).

 

—————————————-

I

I-formation

Ustawienie graczy, w którym jeden, za drugim stoją quarterback, fullback i runningback.

 

incomplete pass

podanie do przodu, które nie zostanie prawidłowo wyłapane.

 

inbounds lines

patrz hash marks.

 

interception

przechwyt, dzięki któremu drużyna defensywna przejmuje posiadanie piłki; więcej w dziale podstawy

 

—————————————-

J

Jumbo

ustawienie zespołu z dwoma graczami typu tight ends.

 

—————————————-

K

kickoff

wykop, który rozpoczyna każdą połowę, a także wznawia grę po touchdown; więcej w dziale podstawy

 

kick returner

zawodnik special team, którego zadaniem jest złapanie piłki po kickoff i przebiegnięcie z nią jak największej odległości.

 

kneel-down

zagrywka polegająca, na uklęknięciu rozgrywającego tuż po wysnapowaniu piłki, dzięki czemu czas jest zatrzymywany i można spokojnie ustawić zagrywkę. Drużyna atakuj±ca oczywiście traci jedną próbę.

 

—————————————-

L

lateral

podanie do tyłu lub w bok (nie do przodu). Nazywane jest także „backward pass”, a w kanadyjskim futbolu „onside pass”.

 

line of scrimmage (linia LOS)

umowna linia, przy której ustawiają się zawodnicy, tuż przed wznowieniem (snap) gry; więcej w dziale podstawy

 

line to gain

umowna linia, równoległa do line of scrimmage, po przekroczeniu której zespół otrzymuje pierwszą próbę (1st down). Przy pierwszej próbie, linia da jest odsunięta oczywiście o 10 jardów od linii LOS.

 

linebacker

najwszechstronniejszy gracz formacji defensywnej, który jest nazywany rozgrywającym obrony; więcej w dziale defense

 

lineman

gracze ustawieni tuż przy linii LOS. W formacji ofensywnej są to center, dwóch guards, dwóch tackle i ewentualnie tight end. W formacji defensywnej najczęściej jest dwóch tackle i dwóch guards.

 

live ball

piłka, która jest w grze, nie zawsze musi trzymać ją któryś z graczy.

 

long snapper

center, który specjalizuje się w dalekich wyrzutach piłki podczas snap’u.

 

loose ball

każda piłka która jest w grze (live ball) i nie jest w posiadaniu żadnego z zawodników. Obejmuje także lecącą piłkę podczas podania.

 

—————————————-

M

man coverage (man-to-man coverage)

krycie każdy swego, podczas którego linerbackers i defensive backs kryją rywali. Taki styl obrony jest jednak rzadko stosowany. Najczęściej broni się strefą, lub też gracze zmienia się kryciem między sobą (tzw. mix man).

 

man-in-motion

gracz w ofensywie, który porusza się równolegle do linii LOS, przed wznowieniem gry. A futbolu amerykańskim tylko jeden gracz może wykonywać taki ruch, nie może to być jednak gracz który jest ustawiony przy linii LOS. Zawodnik ten nie może się także poruszać w kierunku LOS.

 

mike

Środkowy linebacker.

 

mo

inny niż mike, linebackers, w formacji 3-4.

 

muff

stracenie piłki przez gracza, który mógłby przejąć posiadanie piłki dla swojej drużyny.

 

—————————————-

N

National Football League (NFL)

najstarsza profesjonalna liga futbolu amerykańskiego.

 

nickel back

jeden dodatkowy, czyli łącznie pięciu defensive back. Zagranie to zostało spopularyzowane w latach 70-tych przez drużynę Miami Dolphins.

 

no-huddle offense

ustawienie graczy ofensywnych, bez wcześniejszego ustalenia zagrywki w huddle. Zagranie to jest wykonywane wtedy, gdy czas nie jest zatrzymywany, a drużyna się spieszy, najczęściej ma to miejsce w ostatnich minutach spotkania. Inne nazwy takiego zagrania to hurry-up offense i two-minute drill.

 

nose tackle

zawodnik typu tackle, który jest trzecim graczem defensive line i jest ustawiony na przeciwko centra.

 

—————————————-

O

offensive team

drużyna atakująca, która jest w posiadaniu piłki; więcej w dziale offense

 

offside (spalony)

przewinienia, polegające na przekroczeniu przez gracza linii LOS, przed wznowieniem gry.

 

one back formation

formacja ataku, z jednym running back, który jest ustawiony za rozgrywającym. Drugi running back jest ustawiony bliżej linii LOS i pełni najczęściej rolę skrzydłowego.

 

onside kick

zagranie, w której drużyna wykonująca wykop stara się złapać wykopniętą piłkę. Kicker stara się wykopać piłkę na jak najmniejszą i jednocześnie dozwoloną odległość (10 jardów).

 

option

zagrywka ofensywna, polegająca na tym, że rozgrywający po otrzymaniu piłki analizuje sytuację i dopiero wtedy decyduje się na to czy oddać piłkę do innego gracza, czy też może samemu pobiec z piłką.

—————————————-

P

package

grupa graczy, którzy w danej zagrywce przebywają na boisku.

 

pass interference

przewinienie maj±ce miejsce wtedy, gdy gracz defensywy nielegalnie próbuje przeszkodzić graczowi ofensywnemu, do którego adresowane jest podanie.

 

passing play

zagranie, w którym piłka będzie podawana do przodu.

 

place kick

kopnięcie piłki, podczas kickoff, która jest ustawiona na specjalnej podstawce, tzw. tee.

 

play

słowo to ma dwa znaczenia. Pierwsze określa akcję pomiędzy wysnapowaniem piłki, a zatrzymanie gry. Drugie znaczenie to rodzaj zagrywki drużyny ofensywnej, który będzie realizowany podczas akcji.

 

play action

zagranie, w którym rozgrywający markuje albo podanie, albo przekazanie piłki do tyłu, którego celem jest zmylenie rywali.

 

playing field

patrz field of play

 

pocket

strefa boiska po stronie ofensywnej, w której gracze z offensive lineman staraj± się chronić rozgrywającego prze rywalami.

position

miejsce, w którym gracz jest ustawiony lub też rola jaką pełni.

 

prevent defense

zagrywka obronna, polegająca na wykorzystaniu całej strefy boisku, dzięki czemu drużyna chroni się przed długimi podaniami.

 

pulling

zagranie polegające na tym, że gracz z offensive lineman zamiast blokować zawodnika stojącego naprzeciwko niego, robi krok do tyłu i stara się blokować innego rywala.

 

punt

wykop piłki wykonywany w czwartej próbie, w celu oddalenia piłki od strefy end zone.

 

punter

gracz, które specjalizuje się w wykonywaniu puntu.

 

—————————————-

Q

quarterback (QB – rozgrywający)

gracz, który jest liderem drużyny, a jego zadaniem jest rozegranie akcji po wznowieniu; więcej w dziale offense

 

quick kick

nieoczekiwane przez rywali wykonanie punt’u.

 

—————————————-

R

receiver

patrz wide receiver.

 

reception (odbiór)

ma miejsce wtedy, gdy gracz złapie piłkę.

 

red dog

patrz blitz.

 

red zone

strefa boiska od linii goal line do lini 20 jarda.

 

referee (R)

jeden z siedmiu sędziów.

 

restraining line

linia ograniczjące, przykladem takiej linii jest linia LOS.

 

reverse

zagranie w którym running back, po otrzymaniu piłki biegnie w bok, po czym oddaje piłkę graczowi biegnącemu w przeciwną stronę.

 

run and shoot

zagranie ofensywne polegające na tym, że ustawienie skrzydłowych zależy od tego jak na boisku ustawią się gracze formacji defensywnej.

 

running back

zawodnik formacji ofensywnej, którego głównym zadaniem jest bieg z piłką; więcej w dziale offense

 

running play

zagranie ofensywne, podczas którego nie będzie oddane podanie, a piłka będzie niesiona w ręce; więcej w dziale zasady gry

 

rush

w ofensywie słowo to oznacza po prostu running play. W defensywie słowo to określa zagranie, polegające na zatrzymaniu rozgrywającego przez oddaniem podania, lub uniemożliwienie wykonania kopnięcia.

 

—————————————-

S

sack

zagranie polegające na powaleniu na ziemie rozgrywającego przed tym jak poda on piłkę.

 

safety

sposób zdobycia punkty, który polega na zatrzymaniu gracza w jego własnej strefie end zone. Na dodatek drużyna, która straciła punkty musi także oddać piłkę rywalom, poprzez wykop z 20 jarda. Zagranie to jest wart 2 punkty; więcej w dziale podstawy

 

safety valve

gracz, którego zadaniem jest odbiór krótkiego podania, w momencie, gdy reszta skrzydłowych jest kryta.

 

sam

strong side linebacker, który jest ustawiony po przeciwnej stronie niż tight end , a jego zadaniem jest zatrzymanie running back, który będzie niósł piłkę.

 

scramble

ma miejsce wtedy, gdy rozgrywający porusza się w kieszeni (pocket), po to aby uniknąć atakujących rywali. Dzięki temu skrzydłowi mają więcej czasu na uwolnienie się od obrońców. Często po takim zagraniu, rozgrywający sam podejmuje bieg

 

screen pass

zagranie to ma miejsce wtedy, gdy zawodnicy defensywy myślą, że będzie grane długie podanie. Jednak podanie to jest krótkie i zagrywane jest tuż za lineman

 

shift

ma miejsce wtedy, gdy dwaj lub więcej graczy porusza się w tym samym czasie, ale jeszcze przed wznowieniem gry.

 

shooting

akcja w wykonaniu linebacker lub defensive back, w której będzie wykonany blitz.

 

shotgun formation

zagranie formacji ofensywnej, w którym rozgrywający jest odsunięty od centra o 5-8 jardów. W takim zagraniu piłka najprawdopodobniej będzie podawana.

 

sideline

linia boczna boiska.

 

side zone

strefa boiska mierzona od hash marks do sideline.

 

single wing

zagranie, w którym zawodnicy spoza offensive lineman przesunięcie są na jedno skrzydło.

 

slobber-knocker

makabrycznie wyglądający blok.

 

snap

podanie lub przekazanie piłki przez centra, które rozpoczyna grę; więcej w dziale podstawy

 

sneak

zagranie, w którym rozgrywający podejmuje się biegu z piłką, wykonywane jest w momencie gdy do zdobycia została mała ilość jardów (1-2).

 

special teams

grupa zawodników, którzy wchodzą na boisko w momencie gdy gra będzie wznawiana poprzez wykop piłki (punt, field goal, kickoff).

 

spike

zagranie, w którym rozgrywający po wysnapowaniu piłki rzuca nią o ziemie. Przyznawany jest wtedy incomplete pass, a zegar jest zatrzymywany.

 

 

splits

odległość pomiędzy graczami z offensive line. Jeśli odległość ta jest duża, wtedy nosi nazwę wide, jeśli mała to nazywa się narrow.

 

split end

skrzydłowy, który jest ustawiony kilka jardów dalej od offensive lineman.

 

squib kick

rodzaj kickoff, w którym kopnięta piłka leci nisko nad ziemią, a przed złapaniem kilka razy się odbija. Celem takiego zagrania jest utrudnienie złapanie piłki przez rywali, a co za tym idzie dłuższy okres czasu od momentu wykopu do złapania.

 

sticks

znacznik przymocowany do 10-jardowego łańcucha, który używany jest przez sędziego (tzw. chain crew) do sprawdzania, czy drużynie atakującej należy się first down.

 

stiff-arm lub straight-arm

aby uniknąć bloku, zawodnik niosący piłkę stara się odepchnąć gracz wyprostowaną ręką.

 

strong I

zagranie ofensywne, w którym tailback jest ustawiony zaraz za rozgrywającym, a fullback tuż obok niego, po stronie silniejszej (strong side).

 

strong safey (SS)

gracz formacji defensywnej, który jest trochę silniejsi i większy od free safety i jest ustawiony trochę bliżej linii LOS; więcej w dziale defense

 

stunt

zagranie wykonywane przez dwóch graczy z defenisve line, którzy zamieniają się rolami, np. blokują innych rywali.

 

sweep

akcja biegowa, w której running back biegnie z piłką równolegle do linii LOS, i stara się ominąć graczy zgromadzonych w środku boiska.

 

—————————————-

T

T formation

klasyczna formacja ofensywna z trzema graczami typu running back, którzy ustawieni są za rozgrywającym. Nazwa pochodzi od tego, że gracze tworz± literę T.

 

tackle

pierwsze znaczenie tego słowa, to powalenie na murawę, gracza niosącego piłkę. Tackle, to także pozycja na boisku, zarówno w formacji ataku (offensive tackle), jak i obrony (defensive tackle).

 

tackle box

strefa pomiędzy dwoma offensive tackle, ustawiony przy linii LOS.

 

tailback

gracz formacji ofensywnej, który w momencie wznowienia gry jest najbardziej cofniętym zawodnikiem swojej drużyny. Najczęściej w tej roli występuje running back; więcej w dziale offense

 

three-and-out

ma miejsce wtedy, gdy drużyna atakująca w trzech próbach nie zdobędzie first down i jest zmuszona do wykonania puntu.

 

tight end

jest to połączenie zawodnika z formacji offensive line a także skrzydłowego, gdyż gracz ten może zarówno blokować zawodników drużyny broniącej jak i odbierać podania od quarterback.

 

touchback

jeżeli kick returner złapie piłkę w swoim end zone, może zasygnalizować tzw. touchback (poprzez uklęknięcie), dzięki czemu jego drużyna będzie rozpoczynać grę z 20 yarda. Gdyby tego nie zrobił musiałby rozpocząć bieg, ale przebiec więcej niż 20 jardów jest naprawdę ciężko.

 

touchdown (przyłożenie)

zagranie warte sześć punktów, polegające na wbiegnięciu z piłką w pole end zone rywali; więcej w dziale podstawy

 

trips

formacja z trzema wide receivers, którzy są ustawienie możliwie blisko siebie, i tylko po jednej stronie boiska.

 

two-point conversion

zagranie warte dwa punkty, polegające na tym że po touchdown, zamiast PAT, drużyna zdecyduje się rozegrać normalną akcję. Jeśli uda się prawidłowo zdobyć touchdown, wtedy zespół otrzymuje 2 punkty; więcej w dziale podstawy

 

try

zagrywka po zdobytym touchdown, a której drużyna ma szanse zdobyć jeszcze jeden (point after touchdown – PAT) lub dwa punkty (two-point conversion); więcej w dziale podstawy

 

—————————————-

U

unbalanced line

ofensywna formacja, w której gracze offensive line nie są ustawieni w regularnym szyku; np. obydwaj tackle stoją po prawej stronie centra G-C-G-T-T.

 

upman

określenie dla wszystkich graczy special team, drużyny która podczas kickoff ma za zadanie wyłapanie piłki.

 

—————————————-

V

Veer

ustawienie formacji obronnej, w której dwaj gracze ustawieni są za zawodnikami z defensive line, bezpośrednio za dwoma guards, bądź dwoma tackles.

 

—————————————-

W

weak I

formacja ataku, w której tailback głęboko za rozgrywającym, a fullback ustawiony jest obok niego.

 

weak side

strona boiska, w której jest mniej graczy ofensywnej, a w przypadku, gdy na boisku jest tight end, jest to przeciwna strona to tej, po której stoi ten gracz.

 

West Coast offense

filozofia gry, polegająca na krótkich, ale celnych podaniach, adresowanych do graczy znajdujących się w centrum boiska. Taki sposób gry został spopularyzowany przez trenera San Francisco 49ers, Bill’a Walsh’a.

 

wide receiver (skrzydłowy)

gracz formacji ofensywnej, którego zadaniem odbiera podań od rozgrywającego; więcej w dziale offense

 

will

weak side linebacker, którego głównym zadaniem jest przechwytywanie podań rywali

 

wing back

pozycja, w niektórych rodzajach zagrywki. Gracz taki stoi obok tight end i jest odsunięty od linii LOS o jeden jard. Gracz ten może odbierać podanie, ale jego głównym celem jest jednak blokowanie rywali.

 

wishbone

formacja ataku, z trzema running back, z których jeden jest ustawiony tuż za rozgrywającym, a dwaj pozostali są cofnięci i ustawieni w taki sposób, że tworzą literę Y.

 

—————————————-

X

—————————————-

Y

—————————————-

Z

zone defense

obrona strefowa, w której gracze starają się przerwać podanie rywali na całym boisku, a nie kryją każdego z rywali z osobna. Najczęściej stosuję się jednak obronę mieszaną, która jest połączenie strefy i krycia każdy swego.

 

zone blitz

zagrywka obronna polegająca ma tym, że większość graczy stara się ustawić obronę strefową, a jeden lub dwóch gracz, próbuje wykonać zagrywkę zwaną blitz.